وقتی حالم منفی است میان آن دو تا که قرار می گیرد بلافاصله مثبت می شود

و وقتی که مثبت است باز هم مثبت می ماند ! میان دستان تو قرار گرفتن حالم را همیشه مثبت می کند!

تو اکیداً قدر مطلق من هستی!


پی نوشت

1.اصن این ریاضیات همه جا هست!خنده

2.در دُز عشقولانه ی این پست کمی تا حدودی اغراق شده! لذا جو گیر نشوید، اما کلا یه چیز است تو همین مایه هاپول در دهان

منبع : کاپا - این یک راز است |قدر من
برچسب ها : مثبت